Multilingual Turkish Dictionary

ƏDƏBİSTAN

ƏDƏBİSTAN : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər. edeb. ve fars.
..stan] köhn. Əsil menası "edeb, terbiye yeri, edeb öyredilen yer" olub, köhne ede-biyyatda "mekteb" menasında işlenmişdir. "ülfət" kəsilib, toxtadı "Bürhani-tərəqqi"; Məhv oldu "Həmiyyət", ədəbistan da qa-pandı. M.Ə.Sabir. Elmi-sənaye, ədəbistan nədir? Ağrın alım, tülkü nə, meydan nədir? Ə.Nezmi.