Multilingual Turkish Dictionary

ƏDƏBİYYATŞÜNAS

ƏDƏBİYYATŞÜNAS : Azerbaijani English Dictionary

i. literary critic, specialist in literature

ƏDƏBİYYATŞÜNAS : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər. edebiyyat ve fars.
..şünas] Ədebiyyatşünaslıq elmi ile meşğul olan alim, edebiyyatşünaslıq müte-xessisi. Ədəbiyyatşünas professor.