Multilingual Turkish Dictionary

ƏDƏBİYYATBAZLIQ

ƏDƏBİYYATBAZLIQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Ədebiyyatı (xüsusile poeziyanı) derinden derk etme-den onunla meşğul olma, edebiyyatdan dem vurmağı sevme; şeirbazlıq.