Multilingual Turkish Dictionary

ƏDƏBLİ-ƏRKANLI

ƏDƏBLİ-ƏRKANLI : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. bax ədəb-
ərkanlı. Ədəbli-ərkanlı oğlan.
[Qızın anası:] Bax, ədəbli-ərkanlı, saçlı-birçəkli, boylu-buxunlu, gözəl-göyçək qız bəslə-mişəm. H. Sarabski.
ƏDƏBLİLİK