Multilingual Turkish Dictionary

ƏDƏMİ MÜVƏFFƏQİYYƏT

ƏDƏMİ MÜVƏFFƏQİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

yesiklik