Multilingual Turkish Dictionary

ƏDAVƏT EDMƏK

ƏDAVƏT EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

düşman kəsilmək şəqavət edmək. müxasimə edmək

ƏDAVƏT EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

öcləmək