Multilingual Turkish Dictionary

ƏDD

ƏDD : Azerbaijani Explanatory Dictionary

[ər.]: ədd etmək köhn.
saymaq, hesab etmek. Hər yetən kəndin mühərrir ədd edib min söz yazır. M.Ə.Sabir. [Rza bey:]
.Bu mübhəm sükutunuzu kəndim üçün böyük bir həqarət ədd edəcəyəm. ü.Hacıbeyov. Hətta Fərhad oxumuş olduğu üçün [Aslan] onu özündən daha mərhəmətli, insaniyyətpərvər və safdil ədd edirdi. C.Cabbarlı.