Multilingual Turkish Dictionary

ƏDNA

ƏDNA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. ve is. [ər.] klas.
Alçaq, rezil, nanecib. Şah Abbas cabbarlığının ədna əlaməti bu idi ki, bir oğlunu öldürdü, iki-sinin dəxi gözünü çıxartdı. M.F.Axundzade. Belə iş yaramaz hərgiz əqilə; Qulaq asma hər ədnaya, sevgilim! Aşıq Peri. Biz vətən mülkün həqiqətlə sevən aşiqlərik; Xaini, əd-nanı yurdumdan kənar istər könül. Ə.Vahid.
köhn. Keçmişde aşağı tebeqeden, qara camaatdan olan adama verilen ad. Zakir, kəs
ümidi-nəzəri-mərhəmət ondan; Kim, pad-şahi-hüsn olan ədnayə baxarmı? Q.Zakir. [Rizvan:] Qibleyi-aləm! Siz padşahsınız, mən rəiyyət və ədna. Ə.Haqverdiyev.