Multilingual Turkish Dictionary

ƏDU

ƏDU : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. klas. Düşmen. Ey eşqə ədu və hüsnə münkər; Təzvirlə çəkmə bunca ahı. Nesimi. Əgər bütün bəşəriyyət əduvvi-canım ola; ürək süqut eləməz aldığı mətanətdən.
C.Cabbarlı.