Multilingual Turkish Dictionary

ƏDYAN

ƏDYAN : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər. "din" söz. cemi] klas. Dinler. [İblis:] Min hiylə quran tülkü siya-silər, o hər an; Məzhəb çıxaran, yol ayıran xadimi-ədyan; Onlar əvət, onlar sizi çey-nətməyə kafi.. H.Cavid.