Multilingual Turkish Dictionary

ƏFİL

ƏFİL : Turuz Dictionary

yufa. yumşaq. xuylu. xəfif.
əfil əfil yırlamaq.
əfil əfil əsən yellər.
əfil yeriş..¶-əfil əfil əsmək: yumşaq, sığ əsmək

ƏFİL : Turuz Dictionary

yufa. yumşaq. xuylu. xəfif.
əfil əfil yırlamaq.
əfil əfil əsən yellər.
əfil yeriş..¶-əfil əfil əsmək: yumşaq, sığ əsmək

ƏFİL : Az Turkish Farsi

عاجز
ناتوان
در مورد انسان وحیوان به کار می رود