Multilingual Turkish Dictionary

ƏFİLTƏMƏK

ƏFİLTƏMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əfildəmək. əfildəmək. ifildəmək. ıfıldamaq.
bəlli bəlirsiz, yüngülcə titrəmək, sallanmaq, sarsılmaq.
püfüldəmək. üfüldəmək