Multilingual Turkish Dictionary

ƏFƏNDİ

ƏFƏNDİ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər. esliyun.]
Sünni ruha-nilerine verilen leqeb. Oğlan evi əfəndidən, molladan və s. qohum-əqrəbadan bir dəstə camaat dəvət edib, qız evinə nikaha gedə-cəkdir. R.Əfendiyev. Dəng eyləmə məni, artıq qalmamış; Ehtiyacım cənnətə, əfəndi! Ə.Cavad. Əlac yoxdur əfəndidən, molladan; Həqiqətin binasını axtarın. Molla Cüme.
Keçmişde: hörmet üçün oxumuş adamların, ruhanilerin adlarına qoşulan söz. // Keçmişde: hörmetle müraciet. Nağıl demirəm, əfəndim, hekayə deyirəm. N.Neri-manov. [Rza bey:] Əfəndilər, bir də cavab verməyəcək olsanız, bu mübhəm sükutunuzu kəndim üçün böyük bir həqarət ədd edəcəyəm. ü.Hacıbeyov. // Türk ziyalısına müraciet. Ilk dəfə gördüyü əfəndinin
. da-nışıq ədası, yerişi, baxışı çox qəribə, qeyri-təbii və gülməli göründü. M.Hüseyn.