Multilingual Turkish Dictionary

ƏFƏNTİYƏ

ƏFƏNTİYƏ : Turuz Dictionary

-əzançı, əfəndiyə qazançı. (müəzzin imama ortaq)

ƏFƏNTİYƏ : Turuz Dictionary

-əzançı, əfəndiyə qazançı. (müəzzin imama ortaq)