Multilingual Turkish Dictionary

ƏFLAK

ƏFLAK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər. "felek" söz. cemi] klas. Felek, göy. Cəfa oxun mənə yağdırman, an-caq, ey əflak! Demin ki, yeddi kəmanda bir nişanə yetər. Füzuli. Sanma kim, ya qan do-ludur hər bahar əflakdən. Kişveri. Düşdükcə o istəkli vətən səmtə nigahım; Əflakə ucaldı o zaman şöleyi-ahım. A.Sehhet. [Cahangir ağa:] Hamısı ac, çılpaq, zillətdə, əziyyətdə, fəryadları əflaka çıxmış. S.S.Axundov.