Multilingual Turkish Dictionary

ƏFSÜRDƏ EDMƏK

ƏFSÜRDƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

acı vermək

ƏFSÜRDƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

asqılamaq

ƏFSÜRDƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

asmaq

ƏFSÜRDƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ezdirmək

ƏFSÜRDƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

unaltmaq

ƏFSÜRDƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

üzmək

ƏFSÜRDƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

çimrilik edmək

ƏFSÜRDƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

darıxdırmaq

ƏFSÜRDƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

darıtmaq

ƏFSÜRDƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

dürtdəmək

ƏFSÜRDƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

dürtmək

ƏFSÜRDƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

əzmək

ƏFSÜRDƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

gücləmək

ƏFSÜRDƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qısıtmaq

ƏFSÜRDƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qısqıtmaq

ƏFSÜRDƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qısmaq

ƏFSÜRDƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

pısmıtmaq

ƏFSÜRDƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sıxqamaq

ƏFSÜRDƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sıxmaq

ƏFSÜRDƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

üzmək

ƏFSÜRDƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

zorlamaq