Multilingual Turkish Dictionary

ƏFSUSLAMAQ

ƏFSUSLAMAQ : Turuz Farsca - Türkce

püsüşmək püsünləmək.
gec olar sən dönəli, püsünləmən karsız olur

ƏFSUSLAMAQ : Turuz Dictionary

püsüşmək. püsünləmək.
gec olar sən dönəli, püsünləmən karsız olur

ƏFSUSLAMAQ : Turuz Dictionary

püsüşmək. püsünləmək.
gec olar sən dönəli, püsünləmən karsız olur