Multilingual Turkish Dictionary

ƏFZƏLİYYƏT

ƏFZƏLİYYƏT : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.] klas. üstünlük,
daha qiymetlilik, üstün tutma. Bir xəyal edə bilmir ki, bunlar niyə gərək bu əfzəliyyətə səzavar olsunlar? M.F.Axundzade.