Multilingual Turkish Dictionary

ƏGƏRÇİ

ƏGƏRÇİ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

ağl. [fars.] klas. Herçend, her ne qeder olsa da,
.ise de. Hər kanda əgərçi ləl çoxdur; Bir ləl ki layiq ola yoxdur. Füzuli. Görmüşəm ləlini lazımdı tökülsün qanım; Etibar olmaz əgərçi görələr qan yuxuda.
S.Ə.Şirvani. [Ibn-Yemin:] Aylarca əgərçi ayrı düşdük; Qismət bu, yenə bu gün görüşdük. H.Cavid.