Multilingual Turkish Dictionary

ƏHƏMİYYƏTLİLİK

ƏHƏMİYYƏTLİLİK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Mühümlük, ehe-
miyyetli olma, ehemiyyet. Mövzunun əhə-miyyətliliyinə söz yoxdur.