Multilingual Turkish Dictionary

ƏHƏMİYYƏTSİZ

ƏHƏMİYYƏTSİZ : Azerbaijani English Dictionary

s.
unimportant; insignificant;
[faydasız] useless, of no use

ƏHƏMİYYƏTSİZ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. Əhemiyyeti olma-yan, heç bir qiymeti olmayan, nezere çarp-mayacaq derecede kiçik, cüzi, deyersiz, ciddi olmayan, diqqetelayiq olmayan. Əhəmiyyətsiz məsələ. Əhəmiyyətsiz iş. Əhə-miyyətsiz yara. Əhəmiyyətsiz şey üstündə mübahisə.
[Cemil bey:] Görünür ki, bizim yerin adətindən xəbəriniz yox... Zor etmək deyil, insanı qəhr etmək belə, onlarca, əhə-miyyətsiz bir iş. H.Cavid.