Multilingual Turkish Dictionary

ƏHƏMMİYYƏT

ƏHƏMMİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

anlam

ƏHƏMMİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

ulğu ağram. vəzn. ərziş. ərciş. önəm.
bu işin bulğusu nə: önəmi nə.
sözü bulğudan düşmüş: sözü ərzişdən düşmüş.
ər bulğusu sözündə!: kişinin önəmi, dəğəri sözündədir

ƏHƏMMİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

çəki
bu işin çəkisi nədir

ƏHƏMMİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

dəğər önəm. mühümmülük

ƏHƏMMİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

dərəcə

ƏHƏMMİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

gözəllik

ƏHƏMMİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

qapar

ƏHƏMMİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

qaparat

ƏHƏMMİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

qurum

ƏHƏMMİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

önəm

ƏHƏMMİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

önəm fayda

ƏHƏMMİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

parlaqlıq

ƏHƏMMİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

salıt

ƏHƏMMİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

salt

ƏHƏMMİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

say önəm.
saydan salmaq

ƏHƏMMİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

taraca daraca

ƏHƏMMİYYƏT : Turuz Farsca - Türkce

us əhəmmiyyət