Multilingual Turkish Dictionary

ƏHƏNG

ƏHƏNG : Azerbaijani English Dictionary

I. i. lime; sönmüş əhəng slaked / slack lime; sönməmiş əhəng quick-lime, burnt lime; inşaat əhəngi construction lime II. s. lime; əhəng daşı limestone; əhəng tortası lime putty / paste; əhəng məhlulu [ağartmaq üçün] whitewash, limewater

ƏHƏNG : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [fars.] Əhengdaşını yandır-maqla elde edilen ağrengli, kesek halında material. [Qerenfil:] Keçən il təşəbbüs qaldırdınız ki, təzə yasli tikək, düzün orta-sına bir-iki araba əhəngdən, qumdan tök-dünüz, qaldı yağışın altında. I.Əfendiyev. // Əheng mehlulu. Evin divarlarını əhənglə ağartmaq.
Bağ işçiləri maşından ağacın dibinə əlavə mədəni gübrə tökdülər və ya-xud iri fırçalarla ağacların gövdəsinə əhəng çəkdilər. Ə.Sadıq. □ Əhəng kürəsi
ehengdaşım bişirib eheng hasil etmek üçün sade ocaq, soba; kürexana. Əhəng kürə-sində əhəngdaşı bişirilir və ondan əhəng istehsal edilir.