Multilingual Turkish Dictionary

ƏHƏNGSATAN

ƏHƏNGSATAN : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Əheng satmaqla meş-
ğul olan adam; ehengçi.