Multilingual Turkish Dictionary

ƏHATƏ EDMƏK

ƏHATƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qablamaq

ƏHATƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qabramaq

ƏHATƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qaplamaq

ƏHATƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qapramaq

ƏHATƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qapsamaq

ƏHATƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qavramaq

ƏHATƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

quşaqlamaqa

ƏHATƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

quşamlamaq

ƏHATƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

örtmək

ƏHATƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sarmaq