Multilingual Turkish Dictionary

ƏHDLƏŞMƏK

ƏHDLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

andlaşmaq

ƏHDLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

anlaşmaq sözləşmək. antlaşmaq

ƏHDLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

antlaşmaq

ƏHDLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

acıq qılmaq

ƏHDLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ağlaşıq (əhdnamə) qollamaq, imzalamaq qovllaşmaq

ƏHDLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ağlaşmaq bağdaşmaq. bağıtışmaq. əhd bağlamaq. vədələşmək. qərar, misaq qoymaq.
bu bağlaşmanın sonu aydın deyil.
ər arvadlıq bağlaşması

ƏHDLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

əkmək ilqaşmaq. sözləşmək

ƏHDLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ir birinə bağlanmaq

ƏHDLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ir işə bir sözə bağlanmaq sarılmaq

ƏHDLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ilqaşmaq

ƏHDLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qovllaşmaq

ƏHDLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

orancmaq qərardad, maahidə bağlamaq

ƏHDLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

oranmaq

ƏHDLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ölçəşmək

ƏHDLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ölçüşümmək

ƏHDLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sözləşmək antlaşmaq

ƏHDLƏŞMƏK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

qarş. Bir-birine söz ver-mek, sözleşmek, ehd-peyman etmek, bir-biri haqqında teehhüd altına girmek.