Multilingual Turkish Dictionary

ƏHDNAMƏ

ƏHDNAMƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

bağlanşıq

ƏHDNAMƏ : Turuz Farsca - Türkce

andaç

ƏHDNAMƏ : Turuz Farsca - Türkce

anlaşım

ƏHDNAMƏ : Turuz Farsca - Türkce

anlaşma

ƏHDNAMƏ : Turuz Farsca - Türkce

ağıtlıq

ƏHDNAMƏ : Turuz Farsca - Türkce

ağlanşıq

ƏHDNAMƏ : Turuz Farsca - Türkce

ağlaşıq

ƏHDNAMƏ : Turuz Farsca - Türkce

oyluq

ƏHDNAMƏ : Turuz Farsca - Türkce

qərardadnamə

ƏHDNAMƏ : Turuz Farsca - Türkce

sözləşmə

ƏHDNAMƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər. ehd ve fars.
..name] Müahidename, razılaşma kağızı, müqavile-name, bağlaşma. [Meşedi Kazımağa:] Döv-lətimizin əcnəbilərlə bağladığı təhqiramiz əhd-namə buna imkan vermirdi. M.S.Ordubadi. // Teehhüd kağızı. [Zeyd:] Düşməni məğlub və pərişan etdik. Söz verdi, on il bizimlə dava etməsin. Budur əhdnaməsi. ü.Hacıbeyov.