Multilingual Turkish Dictionary

ƏHLİ-SƏLİB

ƏHLİ-SƏLİB : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.] tar. XI-XIII esrler-de Qerbi Avropa feodallarının, katolik kil-sesinin teşebbüsü ve tehriki ile müqeddes torpağı, yeni Felestini müselmanların elin-den qurtarmaq behanesi ile Yaxın Şerq ölkelerine etdikleri herbi yürüşlerinde iş-tirak edenlere verilen ad (döşlerine xaç (se-lib) şeklinde nişan vurduqları üçün tarixde onlara bele ad verilmişdir). Əhli-səlib mü-haribələri.