Multilingual Turkish Dictionary

ƏHLİ-XİBRƏ

ƏHLİ-XİBRƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.] hüq. bax eksper-tiza. Bir şəxsin anlaqsız olmasını, yəni mə-suliyyətə qabil olmamasını müəyyən etmək üçün mütləq həmin şəxs tibbi əhli-xibrəyə göndərilməlidir. V.Qehremanov.