Multilingual Turkish Dictionary

ƏHLİLƏŞDİRİLMƏ

ƏHLİLƏŞDİRİLMƏ : Azerbaijani English Dictionary

fi. domestication; vəhşi heyvanların əhliləşdirilməsi domestication of wild animals

ƏHLİLƏŞDİRİLMƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

"Əhlileşdirilmek"-den f.is. Vəhşi heyvanların əhliləşdirilməsi.
- Camışların əhliləşdirilməsinə çox qədim za-manlarda Asiyada başlanmışdır. A.Ağabeyli.