Multilingual Turkish Dictionary

ƏHLƏD DAŞIN

ƏHLƏD DAŞIN : Turuz Farsca - Türkce

salığ daşın
verməlin var vergilən, yoxsulluğa düşmədən, görməlin var görgilən, salığ daşın görmədən