Multilingual Turkish Dictionary

ƏHMƏR

ƏHMƏR : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. [ər.] klas. Qırmızı. Hanı o sən görən əhmər yanaqlar; Müsəlsəl keysular, nəsrin buxaqlar. Q.Zakir. Rəngi-ruyi qızıl-
güldən əhmərdir; Əl-ayağı, sanasan ki, mər-mərdir. Aşıq Ariz. Bəzənirsiz al qumaşa; Əhmər, yaqut, yəmən, dağlar! Aşıq Şemşir.
0 Hilal əhmər
bax hilal.