Multilingual Turkish Dictionary

ƏHROM

ƏHROM : Turuz Farsca - Türkce

çökgü əhrüm

ƏHROM : Turuz Farsca - Türkce

çökgüc

ƏHROM : Turuz Farsca - Türkce

deyləm < dilmə. diləm

ƏHROM : Turuz Farsca - Türkce

diləm deyləm

ƏHROM : Turuz Farsca - Türkce

götügü

ƏHROM : Turuz Farsca - Türkce

götürgə

ƏHROM : Turuz Farsca - Türkce

götürgü

ƏHROM : Turuz Farsca - Türkce

kəsdək

ƏHROM : Turuz Farsca - Türkce

kösgü

ƏHROM : Turuz Farsca - Türkce

köşgü

ƏHROM : Turuz Farsca - Türkce

köşgüc

ƏHROM : Turuz Farsca - Türkce

küsgü

ƏHROM : Turuz Farsca - Türkce

küsgüc

ƏHROM : Turuz Farsca - Türkce

qaqırmac

ƏHROM : Turuz Farsca - Türkce

qaqırtmac

ƏHROM : Turuz Farsca - Türkce

qaqrımac böyük bir yük qaldıran çubuq

ƏHROM : Turuz Farsca - Türkce

qaldırac deyləm. diləm

ƏHROM : Turuz Farsca - Türkce

qaldırıq

ƏHROM : Turuz Farsca - Türkce

qaltura

ƏHROM : Turuz Farsca - Türkce

qalturac

ƏHROM : Turuz Farsca - Türkce

qanırtmac qanqırmac

ƏHROM : Turuz Farsca - Türkce

qolat

əhrom : تورکجه تورکجه

[آد،عربجه]اوُزون دمیر میله، قالدیراج (فا:إ)