Multilingual Turkish Dictionary

ƏHVAL PORSLUQ

ƏHVAL PORSLUQ : Turuz Farsca - Türkce

aytış saytış ayış soruş. ayış soğuş. kef əhval

ƏHVAL PORSLUQ : Turuz Farsca - Türkce

yaçış (yağçış)