Multilingual Turkish Dictionary

ƏHVAL PURSLUQ EDMƏK

ƏHVAL PURSLUQ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

yaçışmaq (yağçış)