Multilingual Turkish Dictionary

ƏHVALİ-RUHİYYƏ

ƏHVALİ-RUHİYYƏ : Azerbaijani English Dictionary

i.
mood, spirits, frame of mind, humour;
[şəxsi və ya kütləvi fikir] state of mind; içtimai əhvali-ruhiyyə state of public mind

ƏHVALİ-RUHİYYƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is.
Ruhi hal, ruhi veziyyet. Düşkün əhvali-ruhiyyə.
.Fərdiy-yətçilik və xüsusiyyətçilik əhvali-ruhiyyəsi ölməkdədir. M.İbrahimov.
Bir şexsin, ya kütlenin, cemiyyetin fikri, hissiyyatı. Ictimaiyyətin əhvali-ruhiy-yəsi.
Səlim onu çox yaxşı tanıyırdı. Onun əhvali-ruhiyyəsini tam üç ay idi ki, tədqiq edir. S.Hüseyn.