Multilingual Turkish Dictionary

ƏHVALPÜRSANLIQ

ƏHVALPÜRSANLIQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. köhn. Bir-birinin
ehvalım soruşma, salamlaşıb ehvallaşma. Elə bu yerdə Kərəmin bir neçə dostu əhvalpür-sanlığa gəldilər. "Əsli ve Kerem". Sa-lamlaşdıqdan və əhval-pürsanlıqdan sonra bir guşəyə çəkilib əyləşdik. Ə.Haqverdiyev. Molla bacı gülümsünürdü, qızlara xeyir-dua verirdi və sonra əhvalpürsanlıq baş-layırdı. çemenzeminli. □ Əhvalpürsanlıq etmək
bir-birinin ehvalını soruşmaq, eh-vallaşmaq. Haman saat xan bir neçə mötə-bər şəxsi oğlunun yanına göndərdi ki, ondan əhvalpürsanlıq etsinlər. "Əsli ve Kerem".