Multilingual Turkish Dictionary

ƏHYA

ƏHYA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.] klas.
Diriltme, canlan-dırma, oyatma; dirilme, canlanma, oyanma. Nola gər əmvatü əhya versə sübhün dəm-ləri; Zikri-ləlindir, kim eylər dəmbədəm tək-rar sübh. Füzuli.
məc. Yeniden heyat verme, berpa etme, abadlaşdırıb şenlendirme, canlandırma. □ Əhya etmək
yeniden heyat vermek, can-landırmaq, berpa etmek, abadlaşdırıb şenlen-dirmek. Biz behiştə bərabər olan vətənimizin şərafətini əhya etməliyik. M.F.Axundzade. // Vücuda getirme, tesis etme.
din. Dindar müselmanların gece sübhe kimi ibadetle meşğul olması. Əhya gecə-ləri.
Orucluq ayının [ramazanda] 19, 21,
cü günlərinə əhya axşamı və ya sadəcə əhya deyərdilər. H.Sarabski. Əhya gecəsi olduğu üçün, əsil möminlər
. başlarına Quran qoyub dua oxumaqla səhəri açmaq niyyətində idilər. B.Talıblı.