Multilingual Turkish Dictionary

ƏJDƏR

ƏJDƏR : Azerbaijani Explanatory Dictionary

[fars.] bax əjdaha. [İsmet:] Gerçəkdən pək gözəl, pək süslü xəncər; Bir parçacıq polad, lakin bir əjdər.. H.Cavid. Lakin əjdər olur suda hər yosun; Səni əjda-halar istəyir udsun. O.Sarıvelli.