Multilingual Turkish Dictionary

ƏKİB-BECƏRMƏK

ƏKİB-BECƏRMƏK : Azerbaijani English Dictionary

f. to cultivate [d.], to grow* [d.], to raise [d.]

ƏKİB-BECƏRMƏK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

f. Əkib ve qulluq
edib böyütmek, becermek, yetişdirmek.
.Ağacların çoxunu [Piri kişi] özü öz əli ilə əkib-becərmişdi. S.S.Axundov. Siz indi gərək elə həvəslə çalışıb, torpağı elə əkib-becərəsiniz ki, qışda heç nədən korluq çəkməyək. İ.Şıxlı.