Multilingual Turkish Dictionary

ƏKİLİ

ƏKİLİ : Azerbaijani English Dictionary

s.
[səpilmiş, əkilmiş] sown; əkili yer sown area;
[basdırılmış] planted; əkili ağaclar planted trees

ƏKİLİ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. Əkilmiş. Bütün bu yerlər əkilidir.