Multilingual Turkish Dictionary

ƏKİLMİŞ

ƏKİLMİŞ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

f.sif Sürülerek toxum sepil-miş, yaxud ağac, kol basdmlmış.
.Xudayar bəy zəmilərə cüt göndərib başladı sür-dürməyi. Əkilmiş zəmiləri özü öz malı kimi biçirdi.. C.Memmedquluzade.