Multilingual Turkish Dictionary

ƏKİZTAYLI

ƏKİZTAYLI : Azerbaijani Explanatory Dictionary

ax əkiztay(ı). Hündür, al-çaq deyil, orta boyludur; Deyəsən, mənimlə əkiztaylıdır. Molla Cüme.