Multilingual Turkish Dictionary

ƏKƏ-BİKƏ

ƏKƏ-BİKƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. dan. Yaşlı, tecrübeli, he-yat tecrübesi olan; dünyagörmüş. Əkə-bikə qadın.
[Xumar:] Eh, bilirəm, əkə-bikə ar-vadlar kimi yenə başlayacaqsan məni dan-lamağa:
Niyə belə durdun, niyə belə oturdun. İ.Şıxlı.