Multilingual Turkish Dictionary

ƏKDİRİLMƏK

ƏKDİRİLMƏK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

"Əkdirmek"den məch. Bağda çoxlu ağac əkdirilmişdir.