Multilingual Turkish Dictionary

ƏKMƏK

ƏKMƏK : Azerbaijani English Dictionary

f.
[basdırmaq] to plant [d.], to set* [d.]; [dibçəkdə] to pot [d.];
[səpmək] to sow* [d.], to seed [d.];
məc. [başdan eləmək] to send* away [d.]; % başını əkmək to do* away [with]; to kill [d.]; Nə əkərsən, onu da biçərsən at. söz.
- You must reap what you have sown

ƏKMƏK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

f
Sürülmüş yere toxum at-maq, toxum sepmek. Nə əkərsən, onu bi-çərsən. (Ata. sözü). [Əyyar:] Onlar səndən də güclüdür; Əkin əkir, naxır güdür.. A.Şaiq.
[Haşım] əkirdi, biçirdi və hər bir ağır zəh-mətlərə qatlaşırdı. B.Talıblı.
Quyu şeklinde qazılmış yere ağac, kol
ve s. basdırmaq. Ağac əkmək.
Bir gün ək-
dim miyanə; Gül sünbülə dayana; Oxu, bül-
bülüm, oxu; Bəlkə yarım oyana. (Bayatı). Bu
gün əkdiyimiz bu qatar-qatar; Ağaclar bir
zaman orman olacaq. S.Vurğun. Şair ilə Afaq
.. ləklərə çiçək, yonca toxumu səpib çəpər boyu
cavan ağaclar əkdilər. Ə.Memmedxanlı.
məc. Başlanğıcını qoymaq, binasını
qoymaq. Illər keçib, zəmanələr dolanıb, o
şəxslərin əkdikləri toxumlar bar verib.
Ə.Haqverdiyev.
məc. dan. Döl qoymaq, töretmek. Go-
runa od qalansın, ay bu sarsaq kişini əkən
dədə! "M.N.letif.".

ƏKMƏK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. çörek. [üçüncü satıcı:] Qı-
zarmış tazə əkmək, tazə qaymaq; çapuq gəl, durma gəl, fürsətdir ancaq. H.Cavid. Qaldı əynimdə əski bir köynək; Tapmadım gündə bir yavan əkmək. M.S.Ordubadi. Əkməyi çox, dərdi yox; Sən niyə geydin qara? Ə.Nezmi.

ƏKMƏK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

f Hiyle ve tedbirle yola sal-maq, yanından uzaqlaşdırmaq, redd etmek, başdan elemek. Hərif qonağını, deyəsən, əkdi.
Bəyin fikrinə gəldi ki, aşnam məni əkmək istəyir. Mir Celal. O:
Evə get,
deyə, Nuşunu əkdikdən sonra Əhmədin qabağına çıxdı. Ə.Əbülhesen.

ƏKMƏK : Az Turkish Farsi

محصول
کشت و زرع
نان
غذا
زاد وتوشه
کاشتن
کشت کردن
نهال نشاندن
تخم پاشیدن
بذر افشاندن
از سر باز کردن
دک کردن
قال گذاشتن
در بردن
مخفی کردن