Multilingual Turkish Dictionary

ƏKSİK

ƏKSİK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

ax əskik. Əksik olmaz Koroğ-lunun qovğası; Düşər paşalarla cəngi, da-vası. "Koroğlu". Şirvanda olan handa bir əksik gözəlin; Bir qəmzəsi yüz huriyü qıl-manə dəyər. S.Ə.Şirvani.