Multilingual Turkish Dictionary

ƏKSƏRİYYƏTÇİLİK

ƏKSƏRİYYƏTÇİLİK : Turuz Farsca - Türkce

köpçülük cəmiyətçilik.-köpçülükgə asırlı əmgək: topluluğa faydalı əmək.
köpçülük işi: kütləvi iş

ƏKSƏRİYYƏTÇİLİK : Turuz Farsca - Türkce

kütləçilik

ƏKSƏRİYYƏTÇİLİK : Turuz Farsca - Türkce

topçuluq