Multilingual Turkish Dictionary

ƏKS-TƏSİR

ƏKS-TƏSİR : Azerbaijani Explanatory Dictionary

ƏKS-TƏSİR is. [ər.] Tesire eks olan
tesir. Təsir əks-təsirə bərabərdir.