Multilingual Turkish Dictionary

ƏLÇİM

ƏLÇİM : Arin Turkish Etimology Dictionary

ölçim. çap. qapız. qataq. qadaq. qota. gödük. gövüt. ölçək. kilvan. kil. peymanə

ƏLÇİM : Azerbaijani Explanatory Dictionary

ƏLçİN is. Bir defede elde tu-tulub cehrede ip halına getirile bilen qeder (yun). O arvad gündə yüz əlçim yun əyirir.
[Tapdıq]
.gah yun darağının qoynuna yı-ğılmış əlçimlərə, hərdənbir də cəhrənin tağalağına çox diqqətlə baxırdı. Ə.Veliyev. İndi cəhrə uğuldayır, uğuldadıqca yun əlçimi eşilib sapa dönərək iyə toplanırdı. Ə.Əbülhesen. □ Bir əlçim
bir elde tutu-lacaq qeder. Göy açıq; Nə bir əlçim bulud; Nə bir qucaq duman. R.Rza.